Tytułem wstępu

Częstym zjawiskiem wśród młodych naukowców, pragnących zdobyć stopnień naukowy doktora, jest nieumiejętność uwieńczenia wielu lat pracy naukowej poprzez zebranie uzyskanych danych doświadczalnych i opisanie ich w przejrzystej formie. Programy nauczania w szkołach średnich nie obejmują rozwijania umiejętnego raportowania przeprowadzonych eksperymentów czy opisywania badanych zjawisk, dlatego pierwszy kontakt z formułowaniem i dowodzeniem założonych hipotez następuje dopiero w szkołach wyższych, a i tu zwykle nauka pisania wielopłaszczyznowych dzieł naukowych traktowana jest po macoszemu. Najczęściej trudności w postaci wyprodukowania wartości jaką jest rozprawa doktorska wynikają z nieumiejętności ujęcia tematu, wyselekcjonowania odpowiedniego zaplecza literaturowego czy nieznajomości zasad kompozycji pracy. Niektórzy biegli w pracach doświadczalnych młodzi naukowcy zwyczajnie nie posiadają zapału pisarskiego. W takich sytuacjach z pomocą można zwrócić się do firm zatrudniających wykwalifikowanych specjalistów o bogatym doświadczeniu w tworzeniu prac naukowych. Współpraca z fachowcem o przychylnym nastawieniu, skłonnym do udzielenia wskazówek i odpowiedzi na każde pytanie staje się w takich wypadkach doskonałym rozwiązaniem, sprzyjając powstaniu wysokiej jakości tekstu. W jaki więc sposób napisać niepowtarzalny tekst naukowy, który zostanie przez recenzentów oceniony z wyróżnieniem? Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik pisania rozprawy doktorskiej.

Search

Categories

  • No categories